+38 (044) 200 21 24 | credit@nikocapital.com.ua

Про компанію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НІКО Капітал» - небанківська фінансова установа, яка розпочала діяльність у 2008 році. Робота Компанії побудована на таких принципах обслуговування та сервісу, як клієнтоорієнтованість, інноваційність, прозорість, професійність. Маючи значний досвід на ринку кредитування, ми завжди працюємо для задоволення потреб населення України.
код ЄДРПОУ Компанії: 35780318

Аудиторські висновкиУчасники товариства

НІКО ХОЛДІНГ ЕНД ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД
юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний код: НЕ 141846, місцезнаходження: Кіпр, 2002, місто Нікосія, вулиця Агія Параскеві, будинок 23;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОВІН КАПІТАЛ»
юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код 34603431, місцезнаходження: Україна, 04071, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 4А, що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок коштів: Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ», реєстраційний код за ЄДРСІ 233658;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОВІН КАПІТАЛ»
юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код 34603431, місцезнаходження: Україна, 04071, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 4А, що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок коштів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «КОРПОРАТИВНІ ФІНАНСИ», реєстраційний код за ЄДРІСІ 233606;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОВІН КАПІТАЛ»
юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код 34603431, місцезнаходження: Україна, 04071, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 4А, що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок коштів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РУБІН», реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331626.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КВІК-КАПІТАЛ»
юридична особа за законодавством України, ідентифікаційний код 41178321, місцезнаходження: Україна, 04071, місто Київ, вул.Набережно-Хрещатицька, будинок 4А, від імені, в інтересах та за рахунок активів якого, на підставі Договору про управління активами № 1/2017-УА від 27.04.2017 року діє ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КОВІН КАПІТАЛ», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34603431.

Ліцензія та свідоцтво фінустанови

Ліцензії

Свідоцтва

Внутрішні правила надання фінансових послуг